KIK VAGYUNK?

A Budai Gyerekcentrum Budakeszi alternatív mikro  iskolája. Itt a gyerekek magántanulóként vesznek részt az általunk szervezett programokon.


Egy alsós (1-4 osztálynak megfelelő) és egy felsős (5-8 osztálynak megfelelő) vegyes korosztályú csoportban tanulhatnak velünk a gyerekek.

Foglalkozásaink során felöleljük a NAT-ban megfogalmazott, korosztálynak megfelelő tananyagot is, azonban mindenképpen figyelembe vesszük az egyéni fejlődési utakat.


Legfontosabb szempontunk az alap készségek és kompetenciák fejlesztése a gyerekere szabott ütemezésben.


Az egészséges versengést fontosnak tartjuk, de alapvetően nem a versenyzésre biztatjuk a gyerekeket, hanem a magukhoz képest elérhető fejlődésre.


Hisszük, hogy a tanulás folyamata mindenképp egyéni folyamat. Mindenkinek máskor és mástól esik le a "tantusz", vagy máskor ér utol az a-ha élmény, ahogy ezt ma mondjuk. Mindenkit egyénileg kell kezelni, amikor tanítunk. Ez történhet csoportban is, amíg az egy tanítóra jutó csoport létszáma és a csoport összetétele ezt lehetővé teszi és a tanító és a tanulók is el tudják fogadni, hogy a tanulás nem egy csendes folyamat és a tanulás nem csupán információhalmazok betanulása abból a célból, hogy azt parancsra vissza tudjuk adni.


Nem hagyományos tanóráink folyamán 30 -60-90 percben interaktív módon, sok esetben projektek formájában és nagyon sok tapasztalati lehetőséggel, játékkal mutatjuk meg a gyerekeknek az őket körülvevő világot és lehetőséget biztosítunk nekik annak részletes megismerésére, felfedezésére.


Tanítóink, oktatóink, trénereink segítik és mutatják a gyerekeknek az irányt.


12 fős csapattal dolgozzunk együtt: 


- alsóban (1-4 osztály) Montessori alapokon vezeti a gyerekeket tanítónénink, Földesi Andrea. 

Őt és a felsősöket is kiegészíti és tanítja Tóth Ágnes (angol / tesi  -alsó + felső, földrajz felső - 5-8 osztály), 

Lengyel Ágnes - jóga oktató mester - alsós + felső,


Felsős csapatunk tagjai:

Kovács Zsanett (magyar nyelv és irodalom, történelem, tanulásmódszertan 5-8 osztály), 

ICT, STEM - fizika: meghívott oktatókkal, 

Kamenik Klaudia - matematika (5 - 8 osztály)

Fazekas Andrea (alapító/ német és felsős csoportvezető), 

Illencz Orsolya - felsős természettudományok (Science)


Fejér Gyopárka - alsós és felsős asszisztens; 

 

Ismerd meg csapatunkat itt: https://www.youtube.com/watch?v=hrzIUKAxvuETudj meg többet rólunk!