Budai Gyerekcentrum

BUDAKESZI ALTERNATÍV MIKRO SULI

ELSŐ OSZTÁLYTÓL ÉRETTSÉGIIG

BLOG

Rólunk

KIK VAGYUNK?

 A BGC Budakeszi mikro suli létrejöttének fő célja az volt, hogy olyan teret biztosítsunk gyermekeinknek a tanulásra, ahol erre közösségben van lehetőség, ahol természetes módon sajátíthatják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket.  


A Budai Gyerekcentrum kis létszámú alternatív mikro suli Budakeszin. Egy alternatíva a gyerekeink nappali rendszeres tanítására, ahol a gyerekek napi rendszerességgel, nappali időszakban tanulhatnak olyan dolgokról, ami őket érdekli, ami őket körülveszi.   

A kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek egy kompetitív környezetben is segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival. Hiszünk abban, hogy az iskolákban is ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesztésére kell törekednünk. Olyan kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, mint a  kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés, szociális kompetenciák, mint az együttműködés készsége, továbbá a különböző  tanulási módszerek megtanítása, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása.  Mindezt megvalósítani és ennek teret adni, a megfelelő környezetet megteremteni a természetes kíváncsiságuk megőrzése mellett a BGC fő feladata.


Ezzel az eszköztárral felvértezve gyermekeink képesekké válnak az önálló tanulásra és problémamegoldásra.


Természetesen a szükséges általános műveltségi területeken is magas szintű ismeretekhez  juthatnak testre szabott kihívások mentén, tantárgyak helyett projektek formájában, ahol a témák a gyerekek által vagy általunk felvetett témák, problémák mentén kerülnek feldolgozásra.


CÉLUNK  Olyan gyerekkort biztosítani, amely tartalmas, mégis szabad, támogató és biztonságos, mely során a gyerekeknek lehetősége van szabadon tanulni, ahol önmaguk lehetnek és felnőttként képesek lesznek az önérvényesítésre, ezáltal elérhetik kitűzött céljaikat. 

JELENTKEZÉS

FILOZÓFIÁNK

A mai világra jellemző rohanó, gyors életmód mellett fontosnak tartjuk a nyugodt, kiegyensúlyozott minőségi munka érdekében a diák-szülő-tanító hármas hatékony együttműködésének kialakítását, aminek alapja az empátia, az őszinteség, a kölcsönös elfogadás és megértés, a problémák feltárása és megoldása.


  

A BGC csapatára jellemző a pozitív látásmód, az előre gondolkodás, a szakszerűség és a csapatmunka, a türelem, a gyerekek tisztelete, a megismerés – megértés szemlélet. Problémák mindig adódhatnak, de a cél mindig ezek megértése és a megoldásukra való törekvés. Mi ennek érdekében bevetjük legjobb tudásunkat. Képesek vagyunk tanulni egymástól, a hibákból, másoktól. Ez a megújulás, folyamatos fejlődés az, amivel olyan mintát állíthatunk a gyermekeink elé, amelyet követve ők is felelős felnőttként képesek lesznek megvalósítani céljaikat.


A Budakeszi Budai Gyerekcentrum tanár és mentor csapata segíti és követi a gyerekek tanulási és fejlődési folyamatait. A technológiák által biztosított információáramlás következtében a tanári szerepek megváltoztak. Mára a tudásanyag már mindenki számára elérhető. A tanárok szerepe inkább mentori, segítő szereppé alakult át. Ma már inkább segítenünk kell a gyerekeknek értelmezni és megérteni, a "helyére tenni" az információkat, amelyeket ők találnak.

Nem csak tőlünk, egymástól és önállóan is tanulnak, de mi mindig ott vagyunk a háttérben, hogy segítséget nyújtsunk. Nekünk minden gyerek fontos, ezért mi újragondoltuk az iskolai oktatást. 


A BGC-ben a gyerekek magántanulóként vannak jelen. Mindenkit a saját érdeklődése és ritmusa szerint támogatunk a tanulás útján.


Az általános iskolás korban a legfontosabb az alap kompetenciák fejlesztése, valamint a szociális fejlődés. 

  

Számunkra nem az a fontos, hogy mindent szóról szóra megjegyezzenek, amit hallanak. Az a célunk, hogy értsék az összefüggéseket, és azokat más helyzetekben is alkalmazni tudják.  

Sokat mozgunk, sokat járunk a természetben, sok érdekes helyen járunk, sok érdekes dolgot mutatunk főleg tapasztalati úton, amelyeket ezután tudatosítunk és elmélyítünk bennük. 


Az 5-8 évfolyam kis kamaszai hatalmas változásokon mennek át. Ez az időszak a saját maguk felnőttesebb, felfedezési kora, a legnagyobb hangsúly még mindig a szociális készségeken van, kevésbé a felnőttek által fontosnak tartott információkon. Természetesen fontos, hogy térben és időben tájékozottak legyenek, de egyelőre elegendő az a szint, amit ők is értenek.

Az igazi tudatos tanulás a középiskolás kor második felére tehető. Ez az az időszak amikorra el kell érni azt, hogy a gyerekeknek igényük legyen tanulni, és tudjanak is önállóan tanulni, gondolkodni és a tanultakat alkalmazni, tudatosan, tanulni. Innen kezdődik a felnőtté válás, amikor már hivatalosan is kipróbálhatják, milyen dolgozni, a felnőttek világában boldogulni.

A BGC-ben mi az érettségiig kísérjük a gyerekeket azzal a céllal, hogy egy nyitott, elfogadó környezetben fejlődhessenek és tanulhassanak a világról, amelyben most élnek és felkészítsük őket arra a világra, ami várja majd őket, amelyről ők még nem tudják elképzelni, milyen is az.

JELENTKEZÉS

ISMERJ MEG MINKET

A Budai Gyerekcentrum tanulócsoportban hisszük, hogy mindenki jó valamiben, ezért mi minden gyereket bátorítunk és támogatunk, hogy önbizalomteli, sikeres felnőttekké váljanak.

Tudjuk, hogy mindenki más ütemben fejlődik és mi bukás nélkül lehetőséget és teret tudunk biztosítani ennek a fejlődésnek.

JELENTKEZÉS

MIÉRT A BGC-BEN TANULJON A GYEREKED?

NAPIREND

Köztudott, hogy a gyerekek a szüleikkel együtt naponta rengeteget utaznak, ezért korán kelnek, de ettől még a befogadó- és teljesítő képességük nem indul be reggel 8 órakor.

Ezért a mi napirendünk gyerekbarát:

ÉRKEZÉS: 8:00 - 8:30

REGGELI / JÁTÉK: 8:30-9:00

REGGELI KÖR/ NAPI MEGBESZÉLÉS: 9:00-9:30

1. TANULÁSI BLOKK: 9:00-10:30

2. TANULÁSI BLOKK: 11:00 - 12:30

EBÉD: 13:00 - 13:30

3. TANULÁSI BLOKK: 13:30 - 15:00

SZABAD JÁTÉK/ IFJÚSÁGI KLUB KÜLSŐSÖKNEK IS!: 15:00 - 16:30

TANULÁS EGYÉNI ÜTEMBEN

Tudjuk, hogy minden gyerek más ütemben fejlődik, ezért mi a BGC-ben teret biztositunk annak, hogy megszégyenítés és bukás nélkül mindenki a saját tempójában tanulhasson.

Tapasztalat szerint a gyerekek többsége 16 éves kora körül már alkalmassá válik az önálló tanulásra, problémamegoldásra. 

Mi nem siettetjük a fejlődést, hiszen nem is lehet.

ÉVFOLYAMHOZ VAGY KORHOZ VALÓ KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL

 A BGC-ben nincs kötelező haladási ütem, de van kötelezően tanulandó, kutatandó tanulmányi terület.

MIT JELENT EZ?

Ha már úgy jön ide gyermeked, hogy első osztályban tud olvasni, vagy számolni, vagy hatodikban már komoly számitsátechnikai jártassággal rendelkezik, nem kell végigvárnia, mig mások is elérik ezt a szintet. Mindenki a saját szintjéhez képest tud továbbfejlődni, sőt megoszthatja tudását felnőttekkel és társaival is.

EGYÉNI FIGYELEM

  Minden gyerek arra vágyik, hogy csak rá figyeljenek.

Kis létszámú csoportjaink lehetővé teszik, hogy mindenki egyéni figyelmet kapjon. A BGC-ben nagy családként működünk együtt a gyerekekkel és a tanárokkal.


KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

Hiába a lexikális tudás, ha hiányoznak az alap készségek, amelyek segitségével a tudást alkalmazni tudják. A rengeteg információs adathalmaz helyett, amit egyébként ma már a gyerekek is megtalálnak az interneten, mi inkább a készségeikre koncentrálunk, amelyek segítségével ők is képesek lesznek  megszerezni és feldolgozni az információkat, illetve alkalmazni, használni is megtanulják azokat.

TEHETSÉGGONDOZÁS

  Tudjuk, hogy mindenkinek vannak erősségei. A BGC-ben igyekszünk a szülőkkel együtt feltérképezni a gyerekek erősségeit és ebből meríteni számunkra motivációt.

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel, hogy értesülj az eseményeinkről, nyílt napokról, újdonságokról.

Eseményeink

Itt láthatod, hogy éppen mit csinálunk.

TÁBOROK

NYÍLT NAPOK

IFI KLUB

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

No upcoming events.

Kapcsolat

Írj nekünk!

Személyesen jobb!

Mi szívesen látunk nyitvatartási időben. 

Egyeztessünk időpontot!

Budai Gyerekcentrum

2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 39.

+36307277067

Nyitvatartás

Hétfőtől - Péntekig: 8:30 - 17:00

Szombaton: Időpont egyeztetéssel

Vasárnap: Zárva